Kurumsal kimlik

Her kişinin kendine özgü bir karakteri ve bu karakterin, çevresindeki insanlarca algılanan bir imajı olduğu gibi; firmalarında böyle birer kimliği vardır. Kurumsal kimlik bir kuruluşun kim olduğunun, ne yaptığının ve nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumudur. Günümüzde kurumsal kimlik kurumların en önemli stratejik silahı haline gelmiştir. Kurumsal kimlik ile sağlanacak kurum pirestiji ve iyi tanıtım sayesinde kurum kendini daha kolay pazarlayabilir. Kurumsal kimlik sektör içinde farklılık yaratıp, ayırt edilmeyi de sağlar. Tüm bu koşulları bir araya getirirsek, kamuoyunda saygın bir kurum izlenimi yaratan bir kuruluş için kurumsal kimlik öz varlığı kadar önemli bir sermayedir.